• Pressure/Diff. pressure/Temp Transmitter

  • Displacement Level Transmitter

  • Radar/Servo Level Gauging

  • Level Gauge/Switch

  • Pressure/Temp Gauge

  • Pressure/Temp Switch

  • Flow Transmitter

  • Flowmeter

  • Rotameter

  • Bulk Items

شرکت لیما فرآیند کالا تامین کننده انواع ادوات ابزار دقیق از سازندگان مطرح دنیا می باشد.

تیم بازرگانی ما با استفاده از ارتباطات گسترده بین اللمللی اقدام به خرید اقلام و تحویل آنها در کوتاه ترین زمان ممکن می نماید.

لیما فرآیند کالا در لیست منابع شرکت های مطرح این حوزه از جمله شرکت مدیریت طرح های صنعتی(IPMI)، مجتمع گاز پارس جنوبی(SPGC) و نفت و گاز پارس(POGC) ثبت گردیده و در بسیاری از پروژه های ملی مشارکت و همکاری داشته است.

حسن سابقه ما در تحویل به موقع پروژه های به اتمام رسیده و اصالت تجهیزات، اعتبار ما در پروژه های آتی خواهد بود.

سازندگان